Om vardagens ledarskap

ISBN: 9789147072354

franprattillresultatDet småpratas. Överallt där människor träffas pågår ständigt någon form av informellt samtal. Men vilken betydelse har detta prat?

Gunnar Ekman menar, utifrån omfattande forskning, att småpratet är avgörande för vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Här visar han, med hjälp av tydliga exempel från arbetslivet, hur vardagens ledarskap kan bli effektivare tack vare en bra balans mellan informella och formella möten.

 

Det är i det informella samtalet med kollegor som

  • Förtroende människor emellan skapas
  •  Mandat att leda delas ut
  • Formella beslut, visioner och mål överprövas och formas om
  • Överföring av kunskap sker
  • Normer och värderingar formas
  • Problem ventileras och finner sin lösning
  • Idéer föds och prövas
  • Stress blir synlig och möjlig att hantera

Här ges konkreta tips om hur man – genom att uppmuntra och vara lyhörd för småpratet – kan öka såväl medarbetarnas kompetens, kreativitet och arbetsglädje som möjligheterna att nå ut med sitt budskap och få alla att fokusera samma mål och visioner. Man får också lära sig hur man bäst hanterar de informella ledare som styr småpratet i organisationen.

Boken bygger på forskning och studier av informella samtal inom en rad olika organisationer som författaren haft insyn i under sina år som medarbetare, chef, forskare och utbildare.

Köp boken på AdLibris

Jag skriver just nu på en ny spännande bok om ”Energigapet”. Den handlar om att gå från ett tillstånd med stress, gnäll och låg energi till ett med fokus, framåtanda och hög energi.