High Performers Program (HPP) är ett ledarskapsprogram för näringslivets och idrottens högpresterare. Programmet är till för dig som vill utvecklas som ledare och inspirera dem du leder, samtidigt som du själv får en trygghet och kan stå stadigt i en komplex och föränderlig affärsvärld. Genom att förena högpresterare från näringslivet och idrotten, skapas en unik energi där grupperna kompletterar och inspirerar varandra. Resultatet blir ett framgångsrikt ledarskap som bidrar till ökat engagemang och ökade prestationer.

High Performers Program kommer att utveckla och stärka din ledarskapsförmåga. Du får insikter, teoretiska modeller och perspektiv, som länkas mot praktiska frågeställningar.
Du kommer att få med dig kunskaper och erfarenheter du har med dig genom hela din karriär. Och redan under utbildningen kommer ditt självförtroende uppgraderas och fylla dig med inspiration för att prestera på högsta nivå.

Bortom traditionella ledarskapskurser har vi skapat en lärandemiljö där nyfikna, framåtriktade, högpresterande personer från näringsliv och idrott tillsammans, utvecklar och utvärderar erfarenheter och färdigheter inom ledarskap, affärer och styrning.
Genom kursledare och gästföreläsare får deltagarna en unik inblick i ledarskap som kommer att leda till ett högre engagemang, högre grad av genomförande och högre resultat.
Deltagarna kan omgående använda sina nyvunna insikter för att utveckla ett eget ledarskap, anpassat till den egna verkligheten. Efter programmet ges möjligheter till individuell coachning och mentorskap utifrån deltagarnas egna önskemål.

PROGRAMINNEHÅLL
Genom programmet kommer du behandla nyckelfrågorna i ditt ledarskap. Du kommer lära dig hur de bidrar till och påverkar din roll inom din egen organisation:
• Sätta strategisk riktning
• Organisering och flöden
• Utveckla samarbeten och allianser
• Leverera resultat
• Team work
Programmet genomförs över en termin, totalt åtta dagar i fyra moduler om två dagar samt eget arbete.

MODUL 1:
Mitt ledarskap och min utmaning (2 dagar)
• Vem är jag som ledare och hur ser mitt uppdrag ut
• Om beteende och att förstå sig själv och andra
• Ledarskap och kommunikation för effektivitet
• Ledarskap och energi

MODUL 2:
Omvärldens påverkan på strategi och mitt ledarskap (2 dagar)
• Det ekonomiska läget i världen och hur det påverkar oss
• Att skapa ekonomiskt och socialt värde
• Innovation och kreativitet, framtidens strategiska nycklar
• Vilka strategiska tankar och modeller dominerar idag – och imorgon

MODUL 3:
Mitt ledarskap och det finansiella perspektivet (2 dagar)
• Om att förstå det finansiella språket
• Om resultat, balansräkning och kassaflödesanalys
• Om relationen mellan strategi och det finansiella språket

MODUL 4:
Mitt ledarskap i förändring (2 dagar)
• Förändring och utveckling
• Hur leder vi människor i förändring
• Varför lyckas respektive misslyckas företags förändringsförsök

För mer information och anmälan, kontakta mig på info@gunnarekman.com