Det var när jag jobbade som polis som mitt intresse för människor och ledarskap väcktes. Jag mötte bra och jag mötte dåliga chefer. Jag såg medarbetare som gjorde det de skulle och de som inte gjorde det. När jag själv senare fick möjlighet att vara chef förstod jag att det var mycket mer komplext än vad jag trott.

Att vara chef och inneha en position är långt ifrån samma sak som att utöva ledarskap och få saker att hända på riktigt i vardagen.

Intresset för ledarskap och organisationer växte och jag sökte mig till Handelshögskolan där jag doktorerade i företagsekonomi. Några år senare skrev jag boken Från Prat Till Resultat. I den vevan var jag ansvarig för Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan och för olika kurser i ledarskap.

Pudelns kärna i min bok är att det vi ofta beskriver som skitsnack och skvaller vid fikaborden i själva verket är ett nödvändigt småprat. Det är det informella snacket på jobbet som är nyckeln till det ledarskapet. För ledare som begriper att använda sig av småpratet på ett bra sätt leder det till kreativitet, lärande och lönsamhet.

Under de senaste 20 åren har jag mött över 20.000 chefer och än fler medarbetare i allt från stora internationella företag, offentliga organisationer och myndigheter till små privata företag.

Det som driver mig är att göra avtryck. Att skapa förändring så att någonting verkligen händer på riktigt. Det kan handla om att ett företag lyckas med en organisationsförändring eller att en enskild individ förändrar sitt beteende. Jag tror också stenhårt på att energi är nyckeln till ett modernt ledarskap.

Utbildningar

  • Polishögskolan-1984
  • Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola-1991
  • Ekonomie Doktor i Organisation och Ledarskap, Handelshögskolan-1999
  • UGL-handledare-1998
  • MyersBriggs certifierad-200
  • IDI-certifierad-2006
  • Klart Ledarskap-2011
  • Humaniversity, Touristprogram, 2012
  • Date with Destiny, Tony Robbins Academy-2014