Skitstövlar på jobbet

Skitstövlar finns överallt, också på jobbet.

Är de lågpresterare är det ofta lätt för chefer att hantera dem, man kan alltid sikta in sig på prestationen. Men det blir besvärligare om skitstövlarna är duktiga och presterar bra. Betydligt besvärligare och desto viktigare att du som chef gör något åt dem. Gör du inte det är du straxt ute på hal is och konsekvenserna kan bli stora.