Vardagens Ledarskap

Tempot är högt på jobbet idag. Vi sitter i möten, administrerar, svarar på mail och hanterar brandkårsutryckningar. I vardagens brus är det lätt att glömma och missa ledarskapet. Ledarskap handlar om att förstå samspelet mellan människor och få verktyg och ideer till att leda i praktiken. Det är nämligen i det vardagliga samspelet på jobbet som det bestäms vilka värderingar som gäller, hur kulturen är och vilka beslut som skall gälla. Lev som du lär, både på formella arenor som möten, men också på mer informella arenor som kaffebord, efter möten etc. Led i vardagen med verktyg som coaching och feedback och förstå hur och när redskapen bör användas.

Leda förändring och utveckling

Alla som har erfarenhet av förändringsarbete vet att det är svårt att ändra sitt eget beteende och mycket svårare att ändra andras. Det finns en del beprövade teorier och modeller kring förändringsarbete. Det handlar om att begripa och leda de mänskliga reaktionerna på förändring och att förstå hur organisationer skall ledas genom förändringsprocesser. I det här temat inspireras jag bl.a av Philip Kotters (en av världens ledande förändringsforskare) tankar kring att lyckade förändringar kräver en gedigen och uthållig ledarinsats. Jag inspireras också av modeller som förklarar mänskliga reaktioner vid förändringar och modeller som hjälper oss hantera motstånd vid förändring.

Leda förändring och utveckling passar för all personal att samlas kring. Oavsett om du skall leda förändringen eller om du är den som skall bli ledd i en förändring.

Ledarskap genom personlig utveckling

Du är bra på det du gör, får resultat men det är inte kul längre. Du har gått en del ledarutbildningar men något måste till för att du och dina medarbetare ska växa. Kanske är ledarskap genom personlig utveckling något för dig? Ledarskap handlar ytterst om att vara sig själv, ta ansvar och säga som det är. Det låter enkelt men tar för många lång tid, och andra når inte dit alls. Det är ett jobb med oss själva som måste till.  Vi behöver komma bort, få tid att tänka och känna. Se oss själva från sidan, först då ser vi vilka vi är och hur vi beter oss.

Här fokuserar jag på Vem du här, hur du har blivit som du är, hur dina relationer till andra ser ut, hur du vill att dina relationer ska se ut, vilka hinder som finns på vägen. Du får med dig insikter och verktyg för att göra verkliga och bestående förändringar i ditt sätt att vara. Allt med utgångspunkt i dig själv.