Alla som har erfarenhet av förändringsarbete vet att det är svårt att ändra sitt eget beteende och mycket svårare att ändra andras. Det finns en del beprövade teorier och modeller kring förändringsarbete. Det handlar om att begripa och leda de mänskliga reaktionerna på förändring och att förstå hur organisationer skall ledas genom förändringsprocesser. I det här temat inspireras jag bl.a av Philip Kotters (en av världens ledande förändringsforskare) tankar kring att lyckade förändringar kräver en gedigen och uthållig ledarinsats. Jag inspireras också av modeller som förklarar mänskliga reaktioner vid förändringar och modeller som hjälper oss hantera motstånd vid förändring.

Leda förändring och utveckling passar för all personal att samlas kring. Oavsett om du skall leda förändringen eller om du är den som skall bli ledd i en förändring.