Tempot är högt på jobbet idag. Vi sitter i möten, administrerar, svarar på mail och hanterar brandkårsutryckningar. I vardagens brus är det lätt att glömma och missa ledarskapet. Ledarskap handlar om att förstå samspelet mellan människor och få verktyg och ideer till att leda i praktiken. Det är nämligen i det vardagliga samspelet på jobbet som det bestäms vilka värderingar som gäller, hur kulturen är och vilka beslut som skall gälla. Lev som du lär, både på formella arenor som möten, men också på mer informella arenor som kaffebord, efter möten etc. Led i vardagen med verktyg som coaching och feedback och förstå hur och när redskapen bör användas.